header

Waarom BWB > Samenleving

Samenleving

Het Belgisch witblauw rund past goed bij onze samenleving.

Er is geen enkel ander ras dat met eenzelfde input evenveel vlees kan produceren. Met het oog op de wereldvoedselproblematiek is dat een niet te onderschatten pluspunt op vele fronten.

Het leeuwendeel van de kalveren wordt geboren via een keizersnede. Het zijn keizerlijke bevallingen, waarbij zowel koe als kalf zo min mogelijk gezondheidsrisico lopen. De keizersnede wordt uitgevoerd door een dierenarts is zo goed als pijnloos door toedoen van de verdoving. Er bestaat enige weerstand vanuit delen van de samenleving tegen het bovengemiddeld toepassen van de keizersnede bij de geboorte. Dit is het stamboek en de politiek niet onopgemerkt gebleven. Hierdoor is het project  “natuurlijk luxe” gestart. Binnen dit project is onderzoek gedaan naar hoe dit terug te dringen en de kans op natuurlijk kalven te vergroten. Het ministerie heeft oa het BWB stamboek gevraagd een plan van aanpak in te dienen hoe de ‘routinematig’ toegepaste keizersnede te verminderen. Na intensief werk en zorgvuldig overleg zijn al de verzamelde gegevens en kennis in een document samengesteld Plan van aanpak naar meer natuurlijke geboorten en ingediend bij het ministerie. Belangrijk hierbij op te merken is dat wetenschappelijk bewezen is dat natuurlijke en zeker geassisteerde geboortes bij runderen veel pijnlijker en traumatiserend zijn voor de koe. Dit geldt nog meer voor het kalf. De discussie rondom de keizersnede is daarom zeker niet om het welzijn van de dieren, maar is een ethisch verhaal.

Dankzij begeleidt kalven is de kalversterfte bij de geboorte nihil.

In de fokkerij gedijen de dieren het beste buiten in de natuur. Vandaar dat ze het grootste deel van het jaar in de wei zijn. Het is voor ons, maar vooral ook voor u, een fraai gezicht om koeien en kalfjes in de wei te zien grazen. Dit moeten we koesteren en in stand houden, zodat dit niet verdwijnt uit ons prachtige landschap.