header

Waarom BWB > Het milieu

Het milieu

Het Belgisch witblauw rund, het meest ecologisch vleesras ter wereld!!

 

Het lokaal gehouden vee in NL en BE produceert 15,9 kilogram CO₂ per kilogram vlees. In Zuid-Amerika is dit echter 59 kilogram, dat is viermaal zoveel. In de folder runderen-zondebokken-voor-de-opwarming-aarde kunt u hierover meer informatie lezen.

Belgisch witblauwe runderen hebben een hogere voederefficiëntie en een tragere stofwisseling t.o.v. alle andere vleesrassen, daardoor stoten ze in eenzelfde levensjaren minder stikstof en mest uit.

Door het streven naar een ruimer karkas ontstaat een efficiënter voerverbruik en dus nog minder uitstoot van broeikasgassen per kilogram vlees.

Door de korte bereidingstijd van het vlees is er minder energie nodig om het te bereiden.