header

Organisatie > Historie

Historie

Omstreeks de jaren 1970 zijn er Nederlandse veehouders geweest die vanuit België, Belgisch witblauwe stieren en koeien hebben geïmporteerd naar Nederland. Vooral dekstieren werden gekocht om in te zetten op de eigen veestapel van een ander ras. De fokkerij van ras-zuivere dieren was beperkt en kon meer gezien worden als pionierswerk. Dit gebeurde in het zuiden van Nederland en met name in de streken van Limburg en Noord-Brabant.

Begin jaren ’80, na vele jaren van bezoeken aan bedrijven en fokdagen door heel België, nemen een enkele van die pioniers/fokkers het initiatief om een fokkersclub op te richten.

Mede op advies van dhr. G. Corswarem uit België namende heren J. Engels, A. Silvrants, H. v. Mierlo, en mevr. M. v.d. Boom het initiatief om een fokkersclub (werkgroep) op te richten. Er werd een advertentie uit geschreven met de oproep voor geïnteresseerden in een fokkersclub voor Belgischwitblauw vee. Het was toen 1982 en de zaal zat vol geïnteresseerde fokkers en belangstellenden. De oprichting van de eerste werkgroep was een feit. Via goede relaties met fokkers uit België werd kennis overgedragen en het e.e.a. verder opgezet. Mede door grote steun en hulp van dhr. H. Broers (B) is in december 1983 het stamboek in Limburg opgericht. De bovengenoemde personen kunnen dan ook beschouwd worden als de grondleggers van het Belgisch Witblauw stamboek in Nederland.

Op 18 augustus 1985 werd de 1e fokdag gehouden in Limburg te Kelpen. Er waren 168 ingezonden dieren verdeeld over 20 inzenders. Onder de inzenders waren toen o.a. dhr. B. Beusmans, H. v. Mierlo en P. v.d. Ven van de partij, na ruim 25 jaar zijn ze nog altijd inzender!

Limburg-1985

Kelpen 1985: de eerste fokveedag

 

Met hulp vanuit de afdeling Limburg werd in 1985 in Midden Brabant een werkgroep gestart onder leiding van dhr. H. Hamers en H. Peeters. De 1e fokdag werd daar in 1986 gehouden. Al snel volgde West Brabant en Zeeland samen in de regio Mid-West.

Al deze ontwikkelingen en oprichtingen van werkgroepen zijn mede tot stand gekomen door veel steun en inzet van enkele Belgische veehouders/specialisten. Het stamboek is deze heren tot op de dag van vandaag dankbaar voor hun getoonde hulp, steun en inzet, met in het bijzonder dhr. H. Broers , G. Corswarem, W. Schotsmans, W. Duchateau, H. Herman en alle andere die hier aan bijgedragen hebben.

Hierna is het idee om tot een overkoepeling van de regio’s te komen, een landelijk stamboek.

Op 13 december 1989 is de oprichtingsvergadering gehouden te Gilze-Rijen in Noord-Brabant. Het eerste bestuur bestond uit: dhr. R.A.A.Calon (voorzitter), H. Hamers, M. Smeets, mevr. M.v.d. Boom, dhr. J. Peeters, A.J. v. Wezel en P. Hannewijk.

Voor de geïnteresseerden, de notulen oprichtingsvergadering 1989.

Het Belgisch Witblauw Rundveestamboek Nederland is definitief op 22 december 1989.

Het Stamboek is continu bezig met het beheer, de selectie en de promotie van het ras.
Bij het Nederlandse stamboek zijn anno 2012 318 fokkers en/of leden aangesloten, met in totaal ongeveer 18.000 geregistreerde dieren.