header

Organisatie > Foktechnische commissie

Foktechnische commissie

De foktechnische commissie is ingesteld om het bestuur en haar leden gevraagd en ongevraagd te adviseren en informeren over te nemen beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. De commissie brengt haar adviezen zelfstandig en onafhankelijk uit. Deze worden gepubliceerd in het contactblad. De taken van de foktechnische commissie omvatten onder andere:

– verschillende KI-centra bezoeken welke BWB stieren in hun portofolio hebben en geschikt zijn voor de zuivere fokkerij;

– stieradvies opstellen (deze wordt gepubliceerd in het contactblad);

– het bezoeken van keuringen en fokbedrijven in het land van herkomst BelgiĆ« en vanzelfsprekend ook in Nederland;

– het bestuur adviseren betreffende jury-samenstellingen t.b.v. keuringen;

– het organiseren van veebeoordelingen / toiletteren van dieren t.b.v. keuringen

De commissie bestaat uit minimaal 2 personen met de voorkeur uit verschillende regio’s. Deze personen hebben bij voorkeur geen zitting in het hoofdbestuur, maar kunnen wel deel uitmaken van een regiobestuur.