header

Organisatie > Contactblad

Contactblad

Circa 4x per jaar wordt het contactblad uitgegeven aan alle leden. Het contactblad is een informatief naslagwerk met o.a. verslagen van regio activiteiten, nieuws van de foktechnische commissie, notulen van landelijke leden vergadering, verslagen van keuringen, advertenties, etc.

 

contactblad omslag