header

Het ras > Selectie

Selectie

De toepassing van selectie die gericht is op het voorkomen van tekortkomingen en het selecteren op conformatie is in België erg succesvol gebleken. Dit heeft de Belgische fokkers er ondermeer toe gebracht om het Belgisch trekpaard, het varken van Piétrain, het Belgische Landras varken en uiteraard, het Belgisch witblauw rund in het leven te roepen.

 

In het verleden was de ontwikkeling van conformatie hét belangrijkste selectiecriterium van het Belgisch Witblauw Ras. De conformatie is op de dag van vandaag van zodanig niveau, dat de selectiecriteria lichtjes zijn bijgesteld. De huidige conformatie dient te worden behouden, waarbij vooral verbetering is gewenst voor de volgende selectiecriteria: rusticiteit, gestalte, beenwerk….

 

verbeterpunten behouden controleren
Beenwerk Conformatie Breedte van de rug en borst
Gestalte (hoogtemaat) Ruglengte
Vruchtbaarheid Karakter
Rusticiteit & Gezondheid Formaat
Levenskracht
Opfok gemak bv. drinkvermogen

 

 

 

 

 

 

 

Naast de traditionele manier van fokkerij, die bestaat in een selectie van de fokdieren op basis van hun stamboom en hun rangschikking in officiële wedstrijden, is er een uitgebreid programma uitgewerkt (opfoktest) voor het testen van de stieren bestemd voor KI.

 

De stieren die uit de opfok test naar voren zijn gekomen, zijn het resultaat van beredeneerde koppelingen tussen stieren van 1ste categorie (K.I. of privaat), genoemd «stiervader» en koeien die speciaal zijn uitgekozen op basis van hun lineaire beoordeling om als “stiermoeder” te fungeren.
Als deze mannelijke kalveren aan de sanitaire eisen beantwoorden, worden ze in het RundveeSelectie Centrum opgenomen waar ze, in identieke omstandigheden, tot de leeftijd van 13 maanden worden gehouden.
Deze stieren worden onder andere getest op dagelijkse groei, verbruiksindex spermakwaliteit en de aanwezigheid van erfelijke tekortkomingen.
De stieren die de testen positief doorlopen, worden na beëindiging van de testen op een openbare veiling verkocht.

 

CSB

 

Nakomelingenonderzoek

De nakomelingen van KI stieren, welke bij de verschillende fokkers worden geboren, worden verschillende malen beoordeeld. Op basis van deze beoordelingen worden halfjaarlijkse indexen voor de KI stieren ontwikkeld.
De dieren worden een eerste keer bij de geboorte en een tweede keer op de leeftijd van 14 maanden beoordeeld.

De verzamelde informatie betreffen de volgende zootechnische en functionele kenmerken:

1e bezoek (geboorte): drachtduur, geboortegewicht, bevleesdheid, eventueel gebrek aan de muil en beenwerk, sterfte, levenskracht…

2e bezoek (14 maanden): gewicht, gestalte, economische waarde, eventueel gebrek aan de muil of beenwerk, sterfte.

Deze gegevens worden gepubliceerd in de vorm van indexen.

 

Daarnaast kunnen runderen in het stamboek worden ingeschreven middels een lineaire beoordeling. Meer informatie hierover kunt u vinden in Lineaire beoordeling