header

Fokkerij > Lineaire beoordeling

Lineaire beoordeling

Belangrijk voor de ontwikkeling van het ras is de opname in het stamboekregister en de lineaire beoordeling van dieren. Na het testen in 1990 zijn die exterieurcijfers stelselmatig toegepast bij de beoordeling van stieren. Ook bij de koeien hebben de individuele kengetallen aan belang gewonnen. Vanaf 1999 wordt van elk dier wat ingeschreven wordt in het stamboek een lineaire beoordeling opgesteld. Dit gebeurt in Nederland door de inspecteurs van het Belgisch stamboek.

Het nut en doel van de lineaire beoordeling:

– een periodieke inventaris van de fysieke vorm/ eigenschappen van de ingeschreven rundveestapel, ongeacht of het een bepaalde kudde betreft of het ras in zijn geheel;

– een selectie van moederdieren met het oog op een opname van stierkalveren in KI-centra of dekstier in een kudde;

– een mogelijkheid van opsporing van vaarzen die in de toekomst embryo’s kunnen afstaan;

– een verfijnde genetische evaluatie (index gegevens)  van de KI stieren of stiervaders.

– ten slotte kan het een meerwaarde zijn voor de beoordeelde dieren bij calamiteiten, zoals een ongeval of runderziekte uitbraken: ingeschreven dieren worden voor een hoger bedrag vergoed

 

Voor het Belgisch Witblauw ras is een speciaal systeem van lineaire beoordeling uitgewerkt. Hierbij krijgt ieder dier op 22 punten een cijfermatige beoordeling.
Bovendien worden de eventuele gebreken aan beenwerk geregistreerd. Door deze unieke registratie kunnen dieren (redelijk) goed met elkaar vergeleken worden zonder ze te hebben gezien.

Om u een indruk te geven hoe zo’n rapportage eruit ziet is een voorbeeld-lineaireboordeling  bijgevoegd.

 

Het inschrijven (opname) in het stamboek biedt de mogelijkheid om:

– de afstamming van de dieren individueel te registreren;

– een individuele beoordeling te krijgen van elk dier door middel van een lineaire beoordeling;

– deel te nemen aan stieradvies programma’s. Het is van belang om inteelt te beperken. Het stieradvies programma is een belangrijk hulpmiddel om de meest geschikte stier te kiezen, of het nu om een KI-stier of om een privé-stier gaat; 

– snelle vooruitgang te maken dankzij deelname aan keuringen waar fokkers hun fokstrategieën kunnen vergelijken, met als mogelijk gevolg de verkoop van fokdieren in binnen of zelfs het buitenland;

– mogelijk een meerwaarde voor uw dieren te verkrijgen bij calamiteiten, zoals een ongeval of uitbraak van runderziekten. Ingeschreven dieren worden veelal voor een hoger bedrag vergoed.