header

Disclaimer

Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site “bwb-stamboek.nl” van het Belgisch Witblauw Rundvee Stamboek Nederland, ingeschreven in het KvK register onder nummer 40310958. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

 

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsite wordt u aangeboden door het Belgisch Witblauw Rundvee Stamboek Nederland. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt/samengesteld, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, incorrect en/of incompleet is.

Het Belgisch witblauw stamboek is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de bwb-stamboek.nl site verkregen is.

Het stamboek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein bwb-stamboek.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij het Belgisch witblauw stamboek niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

 

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, etc.) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij het Belgisch Witblauw Rundvee Stamboek Nederland en/of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan hetgeen u op deze sites aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Belgisch Witblauw Rundvee Stamboek Nederland. Behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Via de contact menu optie kunt u contact opnemen met het Belgisch witblauw stamboek voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

 

E-mail gebruik

Aan het stamboek toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan het Belgisch witblauw stamboek niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Het Belgisch witblauw stamboek is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam en email adres) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door het stamboek. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

 

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.